พื้นรองเท้าของลูกค้าเสื่อมสภาพและขาดหายไป THREE Shoes Repair จัดการเปลี่ยนพื้นรองเท้าเหมือนได้คู่ใหม่ครับ